Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

SoftwareMarket (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

1.2- ALICI

Siteye kayıtlı olan, bu ürünü almak isteyen söz konusu müşteri (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

Bundan böyle Alıcı ve Satıcı birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Taraflar www.softwaremarket.net sitesinde belirtilen kurallar dahilinde platform üzerinden birbirleri ile iletişim kurabileceklerdir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, aşağıdaki nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu Sözleşme konusu ürüne; ürünün satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ürün Numarası
Söz konusu ürün numarası
Ürün Markası/modeli
Söz konusu ürün markası/modeli
Ürün Miktarı (adet)
Söz konusu miktar
Satış Fiyatı 
Söz konusu satış fiyatı
Ödeme Şekli
Söz konusu ödeme şekli
Kargo Ücretini Karşılayacak Taraf
Alıcı

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı ve Satıcı, Sözleşme konusu ürününe/hizmetine ilişkin listeleme sayfasında yer verilen açıklamalardan, ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden Satıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2 Alıcı, işbu Sözleşme öncesinde Satıcılar tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri Satıcı ve Alıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.5 İşbu Sözleşme, Alıcı ve Satıcı için SoftwareMarket Kullanıcı Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, SoftwareMarket Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

4.6 Taraflar, aralarındaki işbu sözleşmeden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı SoftwareMarket'in, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları SoftwareMarket kullanıcı sözleşmesi ve sitedeki diğer kurallar kapsamında SoftwareMarket'in söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

5.1 Alıcı, Softwaremarket.net  tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olması nedeniyle Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik'in 7/4(f) maddesi gereğince cayma hakkının bulunmadığını ve cayma hakkını kullandığından bahisle ödediği miktarın iadesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme - tarihinde kurulmuştur.

SATICI

SoftwareMarket (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)

ALICI

Siteye kayıtlı olan, bu ürünü almak isteyen söz konusu müşteri (Kullanıcının ad, soyad ve iletişim bilgileri satış işleminin tamamlanmasıyla beraber sunulacaktır.)